Vít Prokůpek

profesionální vyjednavač a odborník na psychologii ovlivňování
,,Spolu s mým týmem pomáháme lidem
a organizacím rozvíjet se a růst."
Tipy o vyjednávání a psychologii ovlivňování na e-mail?

Semináře a školení

Termíny veřejných seminářů, tréninků, školení a workshopů Víta Prokůpka

Večerní akademie vyjednávání (7týdenní kurz)
V současné době není vyhlášen žádný termín. Pokud chcete seminář uskutečnit jako firemní řešení na míru, kontaktujte Víta Prokůpka emailem.


Přínosy pro Vás

 • Proniknete i do těch nejhlubších zákoutí vyjednávání a naučíte se praktické strategie a techniky, které využijete v práci, v byznysu i v soukromí.
 • Díky intenzívní práci během sedmi týdnů zaznamenáte výrazný posun ve svých vyjednávacích dovednostech.
 • Vyzkoušíte si 6 praktických simulací vyjednávání a dostanete zpětnou vazbu od předního evropského vyjednavače a ostatních účastníků kurzu.
 • Projdete si 4 podrobné a praktické případové studie, poznatky z nich budete moct okamžitě přenést do vlastní praxe. 
 • Poznáte několik dalších úspěšných lidí z byznysu a získáte od nich praktický vhled do vyjednávání (pohled z jiné branže, který můžete uplatnit ve své branži).
 • Naučíte se k vyjednávání přistupovat strategicky a takticky jako k šachové partii a díky tomu budete dosahovat lepších výsledků v reálných vyjednáváních.

To nejdůležitější:

Jedná se o intenzivní večerní kurz určený všem, kteří ve své práci vyjednávají. Obsahem ani cvičeními a případovými studiemi se nepřekrývá s žádným jiným seminářem Víta Prokůpka, lze ho absolvovat samostatně nebo jako rozšíření k dvoudenním seminářům, např. "Trénink vyjednávání s vyjednavačem" nebo "Trénink vyjednávání pro pokročilé (3D negociace)".

Kurz rozsahem odpovídá 3dennímu intenzivnímu tréninkovému semináři, nabízí tedy podrobný vhled do vybraných oblastí vyjednávání a možnost vše procvičit v rámci testů, kvízů, cvičení, simulací a případových studií.

Kurz není pro každého. Je určen těm, kteří jsou ochotni do svého rozvoje investovat nejen finance, ale i čas. Mezi jednotlivými termíny počítejte s domácí přípravou o rozsahu cca 3 hodin, to nám umožní využít naše setkání maximálně produktivně.  

Lektor kurzu je praktik, profesionální vyjednavač, který pro své klienty vede vyjednávání na území ČR i v zahraničí, případně slouží jako mentor firemním vyjednavačům. Do kurzu propisuje i svou mezinárodní zkušenost s vyjednáváními vedenými v angličtině.

Důležité upozornění: Obsahově se jedná o stejný trénink jako "Třídenní akademie vyjednávání". Pokud vám nevyhovuje večerní varianta, zvažte účast na třídenním tréninku - aktuální termín najdete zde.

Program akademie

 • 1. týden: Vytváření a vyžadování hodnoty. 5 kroků pro vyžadování hodnoty. Reakce na první nabídku: 5 strategií. Jaká by měla být má první nabídka (4 faktory ke zvážení). Jak moc mohu "tlačit" (5 kroků). Efektivní smlouvání (5 strategií). Vztah ve vyjednávání a jak reagovat na výhodnou nabídku (4 přístupy). Vytváření hodnoty vzájemnou výpomocí, přidáním položek a podmíněnými doložkami. Vyjednávání postmortem. Vyjednávání s mnoha proměnnými. Praktická případová studie ilustrující poznatky 1. týdne.  
 • 2. týden: Investigativní vyjednávání. Kvíz (obsahuje látku 1. týdne). 7 principů investigativního vyjednávání. 5 strategií pro získávání informací od tajnůstkářských vyjednavačů. Simulace vyjednávání pro 2. týden a rozbor. Zadání případové studie na další týden.
 • 3. týden: Psychologie vyjednávání I. Rozbor případové studie z 2. týdne. Iracionalita: Omyly v myšlení. Předpoklad neměnné velikosti koláče. Problém viditelnosti. Iracionální eskalace závazku. Sklon k rámování. Emoční zaujatost ve vyjednávání. Konflikt v motivacích. Egocentrizmus. Přehnané sebevědomí, iracionální optimizmus a iluze převahy. Simulace vyjednávání pro 3. týden, analýza, zpětná vazba.  
 • 4. týden: Psychologie vyjednávání II. Jak jednat racionálně s iracionálním partnerem? Hranice a limity racionality. Konfrontace vlastní zaujatosti a omylů (3 strategie). Konfrontace zaujatosti protistrany (4 strategie). Případová studie. Simulace vyjednávání pro 4 týden se zpětnou vazbou. 
 • 5. týden: Praktické strategie a techniky ovlivňování v rámci vyjednávacího procesu (8 nejúčinnějších technik). Slepá místa ve vyjednávání. Případová studie. Simulace vyjednávání pro 5. týden se zpětnou vazbou. 
 • 6. týden: Konfrontování lží a klamu (3 příběhy). 4 strategie pro obranu proti lžím. Odhalování lží při vyjednávání (5 technik). 3 otázky, které si musíte položit a zodpovědět, když chytíte vyjednavače při lži. Chytré alternativy lhaní (7 strategií). Etická dilemata při vyjednávání. Konflikt zájmů. Problém prostředníků. Vyjednávání z pozice slabšího. Simulace, rozbor, zpětná vazba.
 • 7. týden: Jak překonat iracionalitu, vztek, nedůvěru, hrozby a ego. Kdy nevyjednávat. Poslední praktická simulace. Závěrečný kvíz s rozborem a řešením. 


V současné době není vyhlášen žádný termín. Pokud chcete seminář uskutečnit jako firemní řešení na míru, kontaktujte Víta Prokůpka emailem.
Kontakt

Obecné informace a firemní řešení:  info@vp-tcc.cz

Informace o veřejných seminářích a přihlášky:  seminare@vp-tcc.cz


Ing. Vít Prokůpek

IČ: 763 02 440
DIČ: CZ8104043310