Vít Prokůpek

profesionální vyjednavač a odborník na psychologii ovlivňování
,,Spolu s mým týmem pomáháme lidem
a organizacím rozvíjet se a růst."
Tipy o vyjednávání a psychologii ovlivňování na e-mail?

Semináře a školení

Termíny veřejných seminářů, tréninků, školení a workshopů Víta Prokůpka

Workshop vyjednávání o platu pro zaměstnavatele
V současné době není vyhlášen žádný termín. Pokud chcete seminář uskutečnit jako firemní řešení na míru, kontaktujte Víta Prokůpka emailem.


Přínosy pro Vás

 • Naučíte se prakticky využívat 20 nejúčinnějších vyjednávacích technik a triků, které vám pomůžou získat a udržet si ty nejlepší zaměstnance a neprodělat na tom kalhoty.
 • Posílíte dovednost vyjednávat strategicky a zároveň udržet korektní vztahy (se svým zaměstnancem i potenciálním novým zaměstnancem).
 • Z workshopu si odnesete jasnou strategii a scénáře pro vaši konkrétní situaci  a rozdělení kompetencí a rolí mezi odděleními/různými aktéry (strategii a scénáře budete rozebírat a upřesňovat pod vedením lektora). 
 • Naučíte se, jak přesvědčit lidi, aby pracovali pro vás, i když nenabízíte nejvyšší plat.

Komu je workshop určen?

 • manažerům, kteří přijímají nové zaměstnance a vyjednávají s nimi o platu,
 • manažerům, kteří vyjednávají o platu se svými podřízenými, 
 • personalistům, HR manažerům a HR ředitelům,
 • majitelům firem,
 • komukoliv dalšímu, kdo má vliv na tvorbu vyjednávací strategie a rozhoduje o výši platů a dalších benefitech, 
 • headhunterům a zaměstnancům personálních agentur.

Teď je ta nejlepší doba pro vyjednání vyššího platu. Zaměstnanci i uchazeči o práci to vědí a využívají toho. Jak současnou složitou situaci ustát a získat ty nejlepší, i když nabídnete menší plat než konkurence? Myslíte si, že výše platu je opravdu tou nejdůležitější proměnnou? Jak pracovat s ostatními proměnnými a strategicky využít jejich sílu? 

Jak nabídnout méně a přesto se dohodnout?

Poznámka: pro zjednodušení v textu používáme slovo "plat" pro plat i mzdu.

 

Program workshopu

 • Aktuální stav trhu práce, důležitost síly značky zaměstnavatele (brandu) a profesionality při vyjednávání o platu. 
 • Nejčastější mýty a nesmysly, se kterými se při studiu vyjednávání o platu setkáte (a mnoho z nich se bohužel dočtete i v "zasvěcených" článcích a radách "expertů").
 • Analýza současného stavu, naše výchozí pozice. Neotřelý pohled na naši firmu i na trh.
 • Vyjednávání se zaměstnancem vs. vyjednávání s novým uchazečem.
 • Strategická příprava na vyjednávání. Nástroje: "check-list", "quick-check" a "deep-check". 
 • Vyjednávání o platu jako šachová partie - tvorba vyjednávacích scénářů.
 • Fáze vyjednávání o platu od A do Z.
 • Důležitost přístupu win-win. Jak být pevný a nezlomný, ale přitom vstřícný a přátelský.
 • Jak to udělat, abychom jim nedali tolik, kolik původně žádali, a přesto se cítili jako vítězové. 
 • Péče o vztah při vyjednávání o platu. Ošetření emočních výkyvů a výstřelů.
 • Identifikace všech zainteresovaných, společné sehrání a sjednocení strategie.  
 • Jak se bránit nekonstruktivnímu chování, manipulaci, trikům a nátlaku ze strany zaměstnance.
 • Praktické techniky v příkladech a cvičeních. Tvorba vlastního "jízdního řádu".
 • Příklady z praxe: časté chyby ve vyjednávání o platu, kterých se firmy dopouštějí.
 • Případové studie, filmové ukázky, praktický nácvik s poskytováním zpětné vazby, simulace a hraní rolí („role-plays“), příklady a analogie, testy a dotazníky, prezentace se zapojením účastníků, diskuze, brainstorming.


V současné době není vyhlášen žádný termín. Pokud chcete seminář uskutečnit jako firemní řešení na míru, kontaktujte Víta Prokůpka emailem.
Kontakt

Obecné informace a firemní řešení:  info@vp-tcc.cz

Informace o veřejných seminářích a přihlášky:  seminare@vp-tcc.cz


Ing. Vít Prokůpek

IČ: 763 02 440
DIČ: CZ8104043310