Vít Prokůpek

profesionální vyjednavač a odborník na psychologii ovlivňování
,,Spolu s mým týmem pomáháme lidem
a organizacím rozvíjet se a růst."
Tipy o vyjednávání a psychologii ovlivňování na e-mail?

Semináře a školení

Termíny veřejných seminářů, tréninků, školení a workshopů Víta Prokůpka

Trénink vyjednávání pro pokročilé (3D negociace)

 • Stav:   Termín se již uskutečnil.
 • Rozsah:  3 dny (9:00 - 18:00)
 • Cena:  37.700,- Kč za osobu (45.617,- vč. DPH)
 • Lektor:  

  Ing. Vít Prokůpek, profesionální vyjednavač s mezinárodní působností a přední evropský expert na vyjednávání, autor
V současné době není vyhlášen žádný termín. Pokud chcete seminář uskutečnit jako firemní řešení na míru, kontaktujte Víta Prokůpka emailem.


Přínosy pro Vás

 • Vyzkoušíte si 5 pokročilých simulací vyjednávání a dostanete zpětnou vazbu od předního evropského vyjednavače i ostatních účastníků tréninku.
 • Posílíte svou dovednost uvažovat o vyjednávání strategicky a komplexně a pochopíte, že více než polovina úspěchu pramení z práce mimo jednací stůl. A budete na tom při svých vyjednáváních úspěšně stavět.
 • Díky probraným a procvičeným technikám a přístupům zvýšíte svou úspěšnost v byznysu i v soukromém životě.

Novinka 2024: Seminář je ještě praktičtější: více času na trénink a diskuzi (od roku 2024 je seminář nabízen pouze jako třídenní).

Důležité informace:

"Trénink vyjednávání pro pokročilé (3D negociace)" není seminář pro každého. Je intelektuálně i psychicky náročný a zaměřuje se pouze na pokročilé techniky, doporučuji proto nejdříve absolvovat seminář "Trénink vyjednávání s vyjednavačem" a "Třídenní akademie vyjednávání". V případě, že jste neabsolvovali zmíněné semináře, je třeba disponovat značnými praktickými zkušenostmi (minimálně 10 let zkušeností s vyjednáváním v byznysu) a mít je podložené alespoň minimálním teoretickým základem (schopnost analyzovat BATNU svou a protistrany, rozlišit zájmy a pozice, vědět, jak se zaměřovat na zájmy, znát základní vyjednávací techniky a obranu před častými triky, dokázat se na vyjednávání strukturovaně připravit, správně volit mezi kompetitivním a kooperativním přístupem, ovládat techniky kladení otázek atd.).

V případě, že váháte, zda se tréninku zúčastnit, mě kontaktujte telefonicky (+420 724 021 182) nebo emailem (seminare@vp-tcc.cz) a probereme podrobnosti.

 

O čem je seminář "Trénink vyjednávání pro pokročilé (3D negociace)":

Seminář vychází z metodiky vyvinuté profesionálními vyjednavači ve spolupráci s Harvardovou univerzitou. Zprostředkovává tak nejlepší světovou praxi uzavírání dohod, přičemž nabízí na vyjednávání originální pohled. Celý "3D přístup" lektor přízpůsobil specifikům středeoevropského prostoru. 

3D přístup k vyjednávání v České republice kromě Víta Prokůpka nikdo jiný neučí.

Klasické vyjednávání je obvykle pouze jednodimenziální (jednorozměrné), důraz je kladen na taktiky a techniky použité u jednacího stolu (první rozměr - taktiky a techniky). 3D vyjednávání (3D negociace) jde mnohem dál, další dva rozměry se totiž obvykle odehrávají mimo vyjednávací stůl: druhým rozměrem je nastavení (setup). Chytré nastavení znamená, že jednáte s těmi správnými stranami, ve správném pořadí, jednáte o těch správných záležitostech, zabýváte se správnými zájmy u správných jednacích stolů a počítáte se správnými alternativami a BATNAmi.   

Třetí rozměr představuje návrh dohody (deal design). Specificky, konkrétně, kompletně, výhodně pro obě strany. Ani v této části si již nevystačíte s "běžnými" vyjednávacími technikami a principy a potřebujete s právně pochopit "anatomii smluv" a kvalitně tuto znalost aplikovat v praxi.  

Program setkání

 • ČÁST 1: Úvod do 3D negociace (3D vyjednávání)
  • 3D přístup: vytvořený na Harvardu profesionálními vyjednavači. V čem je přínosný?
  • 3D negociace jako výsledek pozorování nejlepších světových vyjednavačů.
  • Když standardní a převažující "jednorozměrný" přístup k vyjednávání nefunguje.
  • Naivní mapa vlivu. Obohacení mapy o hodnotné hráče. 
  • Mapa jednacích stran a jejich pravděpodobné pozice. Sekvenční přístup k tvorbě vítězné koalice.
  • Časté chyby, ke kterým v praxi dochází (a stávají se i zkušeným vyjednavačům). 
  • 3D audit překážek dohody.
  • Simulace ilustrující důležitost bodů z první části, analýza, rozbor, zpětná vazba.
  • Přenos do vlastní praxe, kotvení. Otázky, diskuze, argumentace. 
 • ČÁST 2: Nastavení vyjednávaní (setup)
  • Uspořádání všech relevantních stran a nastavení na vyjednávání.
  • Mapa všech účastníků s interním šampionem. Mapa s vlivným partnerem.
  • Uspořádání všech zájmů, i zájmů skrytých. 
  • Demoliční efekt ceny na hodnotné zájmy. Čtyři techniky pro mistrovskou práci se zájmy.
  • Psychologické pasti (mýtický koláč, předpojatost rolí, zaslepené vnímání). Jak se pastí vyvarovat a jak jednat se zaujatou stranou.
  • BATNA, analýza všech alternativ a v praxi nevyužívaný potenciál.
  • Nastavení pořadí, procesu a možností. Diagram možných dohod. 
  • Plný konsensus, přístup DAD, praktický checklist.
  • Příklady z praxe.
  • Simulace ilustrující důležitost bodů z druhé části, analýza, rozbor, zpětná vazba.
  • Přenos do vlastní praxe, kotvení. Otázky, diskuze, argumentace. 
 • ČÁST 3: Návrh dohody (deal design)
  • "Pohyb na severovýchod" - společné vytváření hodnoty.
  • Základní principy pro tvorbu win-win dohod. Vyžadování vs. vytváření hodnoty, balancování. Dilema vyjednavače. 
  • Podmínky pro tvorbu trvalých dohod. 
  • Litera a duch smlouvy.
  • Příklady z praxe.
  • Simulace ilustrující důležitost bodů ze třetí části, analýza, rozbor, zpětná vazba.
  • Přenos do vlastní praxe, kotvení. Otázky, diskuze, argumentace. 
 • ČÁST 4: U jednacího stolu - taktiky a techniky
  • Pokročilé techniky, které se nevešly do semináře "Trénink vyjednávání s vyjednavačem"
  • "Myslet strategicky, jednat oportunisticky?" 
  • Skutečná ZOPA, strategické a taktické manévry.
  • Kotvy ve vyjednávání a meta-kotvy.
  • Případová studie, příklady z praxe.
  • Simulace ilustrující důležitost bodů ze čtvrté části, analýza, rozbor, zpětná vazba.
  • Přenos do vlastní praxe, kotvení. Otázky, diskuze, argumentace. 


V současné době není vyhlášen žádný termín. Pokud chcete seminář uskutečnit jako firemní řešení na míru, kontaktujte Víta Prokůpka emailem.
Kontakt

Obecné informace a firemní řešení:  info@vp-tcc.cz

Informace o veřejných seminářích a přihlášky:  seminare@vp-tcc.cz


Ing. Vít Prokůpek

IČ: 763 02 440
DIČ: CZ8104043310