Vít Prokůpek

profesionální vyjednavač a odborník na psychologii ovlivňování
,,Spolu s mým týmem pomáháme lidem
a organizacím rozvíjet se a růst."
Tipy o vyjednávání a psychologii ovlivňování na e-mail?

Semináře a školení

Termíny veřejných seminářů, tréninků, školení a workshopů Víta Prokůpka

Večerní ONLINE akademie vyjednávání (5týdenní kurz, ZOOM Meetings)
V současné době není vyhlášen žádný termín. Pokud chcete seminář uskutečnit jako firemní řešení na míru, kontaktujte Víta Prokůpka emailem.


Přínosy pro Vás

 • Proniknete i do těch nejhlubších zákoutí vyjednávání a naučíte se praktické strategie a techniky, které využijete v práci, v byznysu i v soukromí.
 • Díky intenzívní práci během pěti týdnů zaznamenáte výrazný posun ve svých vyjednávacích dovednostech.
 • Vyzkoušíte si 4 praktické simulace vyjednávání (od přímočaré až po komplexní a extrémně náročnou) a dostanete zpětnou vazbu od předního evropského vyjednavače a ostatních účastníků kurzu.
 • Projdete si několik praktických případových studií, poznatky z nich budete moct okamžitě přenést do vlastní praxe. 
 • Poznáte několik dalších úspěšných lidí z byznysu a získáte od nich praktický vhled do vyjednávání (pohled z jiné branže, který můžete uplatnit ve své branži).
 • Naučíte se k vyjednávání přistupovat strategicky a takticky jako k šachové partii a díky tomu budete dosahovat lepších výsledků v reálných vyjednáváních.
 • Vyzkoušíte si vyjednávání v online podobě, tedy přes webkameru (přes ZOOM).

Výhody online akademie: 

 • Výrazně příznivější cena oproti klasickému tréninku.
 • Nemusíte nikam cestovat, účastníte se z pohodlí domova nebo kanceláře. 
 • Nic vám neunikne - ke všem záznamům našich online setkání i k online kurzům se můžete libovolně vracet, přístup do online studovny vám zůstane po dobu jednoho roku od skončení akademie.
 • Je prostor pro to, abychom šli více do hloubky (v rámci doplňujících online kurzů). 

Jak přesně bude Online akademie vyjednávání probíhat?

 • Pětkrát se potkáme online přes aplikaci ZOOM na interaktivních workshopech. 
 • Setkáváme se jednou týdně, vždy na dvě hodiny (od 18:00 do 21:00, každou středu, od 3. 3. do 31. 3. 2021). 
 • Naše setkání budou praktická, na každém našem setkání budou dva z vás vyjednávat. Ostatní v roli pozorovatelů následně poskytují zpětnou vazbu a o vyjednávání diskutujeme. V případě týmového vyjednávání na každé straně vyjednává více účastníků, ostatní jsou v roli pozorovatelů. 
 • Během setkání bude čas i na dotazy a na interaktivní diskuzi. 
 • Naše online setkání vždy nahráváme, nahrávky vám budou následně k dispozici (nevadí tedy, pokud se některého setkání nebudete moci zúčastnit, dostanete záznam a "neuteče vám nit").
 • Mezi jednotlivými setkáními dostanete vždy zadání pro naše další setkání + doplňující online kurz, který souvisí s tématem setkání. 
 • Vše budete mít přehledně na jednom místě ve své online studovně. 
 • Mezi jednotlivými setkáními vás čeká samostatná příprava (příprava na vyjednávání + samostatné studium online kurzu) - počítejte s časem cca 3 hodiny na samostudium a přípravu mezi každým setkáním.
 • Bude to náročné, ale po pěti týdnech se z vás stanou úplně jiní vyjednavači. :-) Špičkoví vyjednavači.

Důležité:

Jedná se o intenzivní kurz určený všem, kteří ve své práci vyjednávají. Lze ho absolvovat samostatně nebo jako rozšíření k dvoudenním seminářům, např. "Trénink vyjednávání s vyjednavačem" nebo "Trénink vyjednávání pro pokročilé (3D negociace)".

Kurz rozsahem a obsahem odpovídá 3dennímu intenzivnímu tréninkovému semináři s názvem "Třídenní akademie vyjednávání", nabízí tedy podrobný vhled do vybraných oblastí vyjednávání a možnost vše procvičit v rámci testů, kvízů, cvičení, simulací a případových studií.

Kurz není pro každého. Je určen těm, kteří jsou ochotni do svého rozvoje investovat nejen finance, ale i čas. Mezi jednotlivými termíny počítejte s domácí přípravou o rozsahu cca 3 hodin, to nám umožní využít naše setkání maximálně produktivně.  

Lektor kurzu je praktik, profesionální vyjednavač, který pro své klienty vede vyjednávání na území ČR i v zahraničí, případně slouží jako mentor firemním vyjednavačům. Do kurzu propisuje i svou mezinárodní zkušenost s vyjednáváními vedenými v angličtině.

Program online akademie vyjednávání

 • 1. týden: Vytváření a vyžadování hodnoty. 5 kroků pro vyžadování hodnoty. Reakce na první nabídku: 5 strategií. Jaká by měla být má první nabídka (4 faktory ke zvážení). Jak moc mohu "tlačit" (5 kroků). Efektivní smlouvání (5 strategií). Vztah ve vyjednávání a jak reagovat na výhodnou nabídku (4 přístupy). Vytváření hodnoty vzájemnou výpomocí, přidáním položek a podmíněnými doložkami. Vyjednávání postmortem. Vyjednávání s mnoha proměnnými. Praktická případová studie ilustrující poznatky 1. týdne. Simulace vyjednávání pro 1. týden a rozbor ("Prátenský vs. Gabera" - přímočaré vyjednávání o ceně s překvapivým rozuzlením a s cílem odstranit nejčastější a velmi drahé chyby + nacvičit účinné vyjednávací strategie a techniky).
 • 2. týden: Investigativní vyjednávání. Kvíz (obsahuje látku 1. týdne). 7 principů investigativního vyjednávání. 5 strategií pro získávání informací od tajnůstkářských vyjednavačů. Simulace vyjednávání pro 2. týden a rozbor ("Prodej komerčních pozemků" - komplexnější cenové vyjednávání s využitím důležitých informací z trhu a zohlednění nabídek od jiných "hráčů").
 • 3. týden: Psychologie vyjednávání. Iracionalita: Omyly v myšlení. Předpoklad neměnné velikosti koláče. Problém viditelnosti. Iracionální eskalace závazku. Sklon k rámování. Emoční zaujatost ve vyjednávání. Konflikt v motivacích. Egocentrizmus. Přehnané sebevědomí, iracionální optimizmus a iluze převahy. Jak jednat racionálně s iracionálním partnerem? Hranice a limity racionality. Konfrontace vlastní zaujatosti a omylů (3 strategie). Konfrontace zaujatosti protistrany (4 strategie). Simulace vyjednávání pro 3. týden, analýza, zpětná vazba ("Vyjednávání o zastupování umělkyně" - trénink vyjednávání v roli "agenta", cílem je naučit se správně balancovat mezi získáním výhodné dohody a posílením vzájemného vztahu, práce s více variantami dohody).
 • 4. týden: Praktické strategie a techniky ovlivňování v rámci vyjednávacího procesu (8 nejúčinnějších technik). Slepá místa ve vyjednávání. Simulace vyjednávání pro 4. týden (1. část) - náročné týmové vyjednávání o mnoha proměnných,  procvičíme soubor komplexních dovedností včetně týmové přípravy na vyjednávání a týmové realizace vyjednávání. 
 • 5. týden: Konfrontování lží a klamu (3 příběhy). 4 strategie pro obranu proti lžím. Odhalování lží při vyjednávání (5 technik). 3 otázky, které si musíte položit a zodpovědět, když chytíte vyjednavače při lži. Chytré alternativy lhaní (7 strategií). Etická dilemata při vyjednávání. Konflikt zájmů. Problém prostředníků. Vyjednávání z pozice slabšího. Jak překonat iracionalitu, vztek, nedůvěru, hrozby a ego. Kdy nevyjednávat. Komplexní simulace vyjednávání (pokračování ze 4. týdne a rozbor).

 

Pokud máte k online akademii jakékoliv dotazy, kontaktujte mě na e-mailu seminare@vp-tcc.cz.V současné době není vyhlášen žádný termín. Pokud chcete seminář uskutečnit jako firemní řešení na míru, kontaktujte Víta Prokůpka emailem.
Kontakt

Obecné informace a firemní řešení:  info@vp-tcc.cz

Informace o veřejných seminářích a přihlášky:  seminare@vp-tcc.cz


Ing. Vít Prokůpek

IČ: 763 02 440
DIČ: CZ8104043310